Brugerbetingelser for SenseMyDiet-appen

Brugerbetingelserne er senest opdateret december 2022 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Ligeledes er betingelserne gældende, indtil nye udstedes.

SenseMyDiet-appen er en app, der understøtter Sense-livsstilen. SenseMyDiet-appens fulde funktionalitet opnås ved køb af abonnement. Dele af SenseMyDiet-appen vil dog kunne anvendes uden abonnement. For at være bruger på SenseMyDiet-appen skal man være mindst 14 år gammel.

SenseMyDiet-appen ejes, drives og administreres af SenseMyDiet ApS – CVR: 40017747.

Alle rettigheder indeholdt i eller relateret til SenseMyDiet-appen, herunder logoer, varemærker, handelsnavne og andet beskyttet indhold, tilhører tillige SenseMyDiet ApS.

Brugeren har alene en begrænset ret til anvendelse af funktionaliteten i SenseMyDiet-appen.

Abonnementer til Sense-app betales på forhånd. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, der så vil være gyldigt i det tidsrum, som du har betalt for. Priserne og betalingsmetoder for de forskellige abonnementstyper findes i mobilapplikationen. SenseMyDiet ApS forbeholder sig ret til at ændre priser, typer, indhold og betingelser for abonnement til SenseMyDiet-appen. Har du købt medlemskab til SenseMyDiet på sensemydiet.dk, kan du også benytte dit login i SenseMyDiet-appen, og skal ikke betale for separat medlemskab af appen. Har du derimod købt dit medlemskab i appen, kan du ikke tilsvarende benytte dit login på sensemydiet.dk. SenseMyDiet ApS oplyser, at indholdet i et basisabonnement ikke er 1:1 enslydende over henholdsvis web og app.

For at bruge appen skal brugeren oprette sig enten med Apple-login eller med navn og e-mailadresse. Brugere som tilgår via køb på sensemydiet.dk kan benytte sit weblogin i appen. Initialt indtastes alder, højde, vægt og eventuel målvægt. Ved installering og brug af SenseMyDiet-appen accepterer brugeren vilkårene og betingelserne beskrevet her hvad angår privatlivspolitik og behandlingen af personlige data.

Brugeren kan til enhver tid lukke sin konto og få slettet alle personlige data. Man kan selv slette alle personlige data opbevaret i SenseMyDiet-appen under Indstillinger. Man kan ikke selv slette sine data opbevaret på sensemydiet.dk. Det kan gøres ved at rette skriftlig henvendelse til SenseMyDiet på GDPR@sensemydiet.dk.

De opskrifter, brugeren har delt med andre brugere eller har fået godkendt af SenseMyDiet-app-teamet, vil dog stadig være tilgængelige for alle SenseMyDiet-app-brugere, også selvom vedkommende forlader appen og lukker sin konto.

Spørgsmål vedr. appen og brugerens rettigheder stilles til SenseMyDiet ApS.

Ansvar

Brugen af SenseMyDiet-appen sker helt og holdent på brugerens eget ansvar. Har du et lavt eller højt BMI, anbefales det, at du konsulterer din læge, før du anvender appen. SenseMyDiet-app-teamet påtager sig intet ansvar for fejl i appens indhold eller for nogen former for brug eller anvendelse af den. Har du sundhedsrelaterede spørgsmål til brugen af SenseMyDiet-appen, anbefales du at konsultere din læge.

Brugerens indhold, ansvar og rettigheder

Alt indhold, som brugeren lægger ind i SenseMyDiet-appen, er som udgangspunkt privat og deles ikke med andre, medmindre brugeren aktivt deler eller udgiver indholdet.

Brugeren kan i SenseMyDiet-appen oprette egne opskrifter til eget brug. Brugernes egne opskrifter kan deles med andre brugere via en udgivelsesfunktion i appen. Anvender brugeren denne udgivelsesfunktion, erklærer brugeren samtidig, at vedkommende selv har udviklet opskriften og taget billederne til den. Samtidig bekræfter brugeren, at denne bærer det fulde ansvar for, at opskriften og billederne relateret hertil ikke krænker andres ophavsret eller andres rettigheder. SenseMyDiet-appen opnår samtidig med brugerens deling af en opskrift en uopsigelig og global udnyttelsesret til at anvende opskriften og billederne relateret hertil i appen, herunder i alle fremtidige udgaver og opdateringer og på alle sprog. SenseMyDiet-app-teamet har til enhver tid ret til at foretage justeringer eller tilpasninger i opskriften, primært med henblik på at give den SenseMyDiet-mærket, så andre brugere kan se, at den overholder Sense-principperne. SenseMyDiet-app-teamet har også ret til at give brugerens opskrifter andre ”tags”, såsom ”diabetesvenlig” eller ”vegetar”. SenseMyDiet-app-teamet har samtidig ret til at slette enhver opskrift fra appen.

Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter og indhold på dennes app-konto. Brugeren må ikke lægge ulovligt, stødende, skadende eller kommercielt indhold i appen, og SenseMyDiet-app-teamet kan frit fjerne materiale fra appen og afslutte en brugers konto og abonnement, hvis brugeren overtræder nærværende betingelser.

Opbevaring og behandling af brugerdata

Alle brugerdata gemmes krypteret på Sense-serverne, og kommunikationen mellem SenseMyDiet-appen og Sense-serverne er krypteret.

Følgende data gemmes på serveren: Brugerens navn, e-mailadresse, alder, højde, kropsmål, vægt, eventuel målvægt samt fotos (hvis uploadet).

Alle registreringer og indtastninger som brugeren foretager, dvs. brugerens Sense-indhold, lagres ligeledes på serverne, så de kan tilgås fra brugerens mobile enheder. Brugerens Sense-indhold dækker billeder, opskrifter, spisekasseregistreringer, vægt/kropsmålinger og bedømmelser.

Brugeren kan til enhver tid skriftligt anmode SenseMyDiet om at få oplyst, hvilke data der er gemt på brugeren. Anmodningen efterkommes af SenseMyDiet uden ugrundet ophold.

Brugeren kan på ethvert tidspunkt skriftligt anmode SenseMyDiet om at få sine data rettet eller slettet fra serveren. Anmodningen efterkommes af SenseMyDiet uden ugrundet ophold.

Brugerens private data samkøres på intet tidspunkt med andre registre, uanset om dette er SenseMyDiet-app-teamets egne registre eller tredjemands.

SenseMyDiet-app-teamet kan bruge SenseMyDiet-app til overfor brugerne at profilere og markedsføre via appen, e-mails eller andre metoder, dog således begrænset til markedsføring af SenseMyDiet produkter og samarbejdsprodukter. Data overføres på intet tidspunkt til tredjemand. Overførsel af data til tredjemand kan alene ske efter særskilt tilladelse fra brugeren.

Brugerens data videregives således på intet tidspunkt til tredjemand, uanset formålet hermed. Eneste undtagelse herfra er videregivelse af data til offentlige myndigheder efter påkrav og i medfør af lov.

Undertiden vil det være nødvendigt at opdatere og ændre ovenstående brugerbetingelser. Brugerne vil i givet fald blive orienteret herom.

Drift

SenseMyDiet søger efter bedste evne at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser i appen, men dette kan forekomme.

SenseMyDiet foretager løbende vedligehold og opdateringer af applikationen. I forbindelse med vedligehold kan visse eller alle funktioner blive midlertidigt utilgængelige.

—–

Kontaktinformation:
SenseMyDiet ApS
Blækhatten 33, DK-5220 Odense SØ
E-mail: kontakt@sensemydiet.dk