Vægttabsmedicin – for og imod

Indlæg af Jesper Wengel og Majken Brinkmann

 

Jesper Wengel er professor i kemi og har i mange år arbejdet med at udvikle lægemidler.

I SenseMyDiet kender du Jesper fra videoer og artikler om myter eller problemstillinger, der vedrører sundhed, ernæring og vægttab – gerne med afsæt i et aktuelt emne fra nyhedsstrømmen.

Majken Brinkmann er praktiserende læge og har arbejdet mange år i egen praksis.

I SenseMyDiet kender du primært Majken fra Lægens hjørne og Lægens brevkasse, hvor hun oplyser om forskellige lægefaglige emner og svarer på spørgsmål fra medlemmerne af SenseMyDiet.

Vægttabsmedicin – er det noget for dig?

Hvad er vægttabsmedicin egentlig? Hvilke produkter findes der? Er de farlige at tage? Og hvem henvender de sig til? Spørgsmålene er mange, når Jesper Wengel og Majken Brinkmann retter spotlyset mod vægttabsmedicin, der er både populært og omdiskuteret. Her får du to eksperters grundige vurdering og gennemgang af et produkt, der frister mange – men som ikke er for alle og helst ikke bør stå alene.
 
Vi indleder med en video, hvor Jesper Wengel introducerer dig til de forskellige former for vægttabsmedicin, der er på markedet.

Hvad er vægttabsmedicin?

For mange mennesker er overvægt et stigende problem, der kan være svært at komme til livs. Når kostændringer, motion og mentale redskaber har været afprøvet adskillige gange uden varige resultater, er det forståeligt, at vægttabsmedicin kan være tillokkende at afprøve.
 
Den nyeste type vægttabsmedicin på markedet, som har fået meget omtale, kommer i injektionsform, og man skal indsprøjte dosis en gang om ugen. Der har været lignende midler på markedet længe, og de har alle det til fælles, at de virker ved at efterligne kroppens eget mæthedshormon, så trangen til at spise nedsættes.
 
Vægttabsmedicin kan være en god støtte til at opnå et vægttab, men det er vigtigt at vide, at der, som med al anden medicin, er fordele og ulemper – og at det er mere komplekst end som så at starte op på medicinen. For eksempel er der en række bivirkninger, man bør være bekendt med, ligesom det er vigtigt at vide, at medicinen aldrig kan stå alene og altid bør følges af en kost- og livsstilsændring.
 

Victoza, Saxenda, Ozempic og Wegovy

I videoen herover er det lægemidlerne Victoza, Saxenda, Ozempic og Wegovy, der bliver gennemgået. Derfor først lidt facts:

  • GLP-1 er et naturligt hormon, der sænker blodsukkeret og hæmmer appetitten. Det udskilles fra tarmen men virker kun i relativt kort tid efter et måltid.
  • Liraglutid er et kunstigt lægemiddel, der ligner GLP-1: Samme virkning men meget mere stabilt.
  • Semaglutid er et andet kunstigt lægemiddel, der ligner GLP-1: Mere virksomt og længerevirkende end Liraglutid.

Både Liraglutid og Semaglutid er lægemidler, der er virksomme mod type 2-diabetes. Men i kliniske forsøg, hvor overvægtige deltog, viste de sig også at føre til vægttab. De virker på den måde, at de sænker appetitten, så man spiser mindre – altså indtager færre kalorier. Og som vi ved, er det jo nøglen til et vægttab.

  • Salgsnavne for Liraglutid: Victoza til diabetes-behandling, Saxenda til behandling af overvægt – Saxenda er bare Victoza i en større dosis.
  • Salgsnavne for Semaglutid: Ozempic til diabetes-behandling, Wegovy til behandling af overvægt – Wegovy er bare Ozempic i en større dosis.

Status på Saxenda og Wegovy i Danmark

Her tidligt i 2023 er status, at såvel Saxenda som Wegovy er godkendt i Danmark til behandling af fedme og overvægt. Man kan sige, at Wegovy er turbo-udgaven af Saxenda – den har vist større vægttab i de kliniske studier, der har ført til godkendelse af disse lægemidler mod fedme og vægttab. Ozempic fører også til vægttab, men også her er Wegovy turbo-udgaven, fordi den anvendes i større dosis. I de afgørende kliniske forsøg med dokumenteret vægttab, har det været et vigtigt element, at der samtidig med opstart på vægttabsmedicinen blev instrueret i og gennemført livsstilsændringer – blandt andet i retning af sund kost.

Er det en god idé at tage medicin for at tabe sig?

Novos nyeste vægttabsmedicin, Wegovy, har været på markedet nogle måneder nu, og det har affødt en del debat. Her hos Sense er vi også blevet spurgt, om det er en god idé, og flere, som allerede har fået medicinen, har spurgt, hvordan man skal forholde sig hertil, når man lever efter Sense-principperne.

Lidt mere om historikken

Vægttabsmedicin med nogenlunde samme virkningsmekanisme som Wegovy har været på markedet et stykke tid nu. Som Jesper fortæller i videoen herover, så fandt man ud af, at medicin (Ozempic) udviklet til behandling af type 2-diabetes gav store vægttab. I 2015 blev Saxenda lanceret – dette er også et NOVO-præparat. Effekten af Liraglutid, der som nævnt er indholdsstoffet i Saxenda, er mindre end for Wegovy, som indeholder Semaglutid. Saxenda skal doseres dagligt. I slut 2022 fik vi så Wegovy. Wegovy er den samme type medicin som Ozempic, som har været anvendt imod type 2-diabetes i flere år. Forskellen er blot doseringen. Dosis er højere i Wegovy. Wegovy doseres en gang om ugen, akkurat som Ozempic. Flere er på vej fra andre medicinalfirmaer. Elli-Lilly er på vej med et præparat, som indeholder Tirzepatid, og studier har vist endnu større vægttab og behandling af prædiabetes end Semaglutid (Wegovy).

 
Det er ikke nyt, at man forsøger at medicinere overvægt. Der er måske nogle læsere, som kan huske historier om medicin, som var både vanedannende og også livsfarlig. Præparater, som man måtte tage af markedet igen. Andre præparater, som er på markedet aktuelt, inkluderer: Mysimba, som indeholder Naltrexon og Bupropion. Begge stoffer påvirker hjernen ved at nedsætte appetitten, men man kender ikke den præcise virkningsmekanisme i hjernen. Orlistat, som hæmmer fedtoptagelsen fra tarmen. Spiser du mad med et højt indhold af fedt, vil du derfor opleve diarré.
 
Hvordan virker Wegovy?
Wegovy er en GLP-1 analog. GLP findes naturligt i kroppen, og er med til at regulere appetitten. Ved at tilføre GLP-1 får kroppen hjælp til at reducere energiindtaget ved at påvirke mæthedscentret i hjernen samt reducere følelsen af sult og madtrang. Desuden reduceres trangen til kalorierigmad. Man taber sig derfor, fordi medicinen påvirker følelsen af mæthed, det vil sige, at mængden af mad, man indtager, falder på grund af mindre appetit. Det er herved, man opnår et kalorieunderskud. Nogle oplever i tillæg madlede og kvalme, hvilket også er en del af årsagen til, at man ikke indtager så meget mad. Det er på grund af disse bivirkninger, at flere må opgive at indtage medicinen. Kvalme, diarré og mavesmerter er ikke en rar følgesvend. Svimmelhed kan også, for flere, være en meget generende bivirkning.
 
Kan alle få medicinen?
Der er generelle retningslinjer, som man som læge skal følge, når man ordinerer medicin. Retningslinjerne er lavet på basis af de studier, som foreligger for præparatet. Her både i forhold til blandt andet effekt og bivirkninger. Der foreligger studier på effekten af Wegovy, hvis man har et BMI over 30 eller over 27 + andre følgesygdomme og samtidig ændrer sin livsstil (kaloriereduceret kost og motion). For disse patienter er det påvist, at man kan opnå op til 14 % vægttab. De generelle anbefalinger siger fortsat, at medicinsk behandling imod overvægt ikke skal være førstevalget, og hvis det alligevel vurderes lægeligt relevant med medicinsk behandling, så skal denne behandling suppleres med ændringer i livsstil, og vurderes at kunne bedre patientens helbred væsentligt.
 
Alle læger har ordinationsret i Danmark. Det betyder, at du kan møde læger, som gerne udskriver medicin, selvom det ikke er indenfor de generelle anbefalinger – dette kaldes en ”off label”-ordination. Her tager den læge, som udskriver medicinen, selv ansvar for effekt og bivirkninger, da der ikke vil være relevante studier, som understøtter behandlingen. På internettet florerer også mulighed for at købe medicinen i udlandet, uden at der er en læge involveret. Her vil det være på helt eget ansvar at tage medicinen. Vi kan IKKE anbefale, at man bruger denne tilgang.
 
Kan man få tilskud til medicinen?
I Danmark kan man ikke få tilskud fra sygesikringen til vægttabsmedicin. Det skyldes ganske enkelt, at man har vurderet, at de samfundsøkonomiske omkostninger, det vil medføre, ikke kan stå mål med den sundhedsmæssige og dermed samfundsøkonomiske gevinst.
 
Hvad koster det egentlig?
Fuld dosering af medicinen koster op til 35.000 kr. per år.
 
Hvad anbefaler din praktiserende læge?
Når du får anbefalinger fra din egen læge, vil din læge bruge de officielle vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin). Disse foreskriver, som nævnt tidligere, at medicinsk behandling aldrig bør være førstevalget, samt at medicinsk behandling ikke kan stå alene, og at der bør foreligge en grundig individuel vurdering, inden medicin udskrives. Den individuelle vurdering skal indeholde grundig sygehistorie, information og objektiv undersøgelse af patienten. Desuden skal man følge op på behandlingen regelmæssigt.
 
Hjælper det?
Studier viser, at der er rigtig god effekt af kombineret diætændring, motion og Semaglutid. Studier viser dog også, at så snart man stopper på medicinen og ikke længere får støtte til sund kost og motion, så tager man det meste af vægttabet på igen. Man ved endnu ikke om risikoen for hjerte-kar-sygdom mindskes, når man er på medicinen. Bliver dette bevist, kan det være, at reglerne for tilskud ændrer sig, men vi ved det ikke endnu. Personerne, som var med i de studier, som foreligger indtil nu, udviste desuden forbedring af både diabetes og prædiabetes. Det er dog ikke alle, som har virkning af medicinen. Nogle taber sig ikke væsentligt, og virker det ikke, skal man naturligvis stoppe med medicinen igen.
 
Kan man slippe af med medicinen igen?
Der er meget, der tyder på, at hvis du ikke får ændret dine vaner radikalt, samtidig med du indtager medicinen, så vil du tage på igen, så snart du stopper med medicinen. De studier, som findes nu, viser også, at de fleste, på trods af hjælp til livsstilsændringer, vil begynde at tage på igen, efter man stopper med medicinen. Om det er, fordi man falder tilbage i gamle vanemønstre, vides ikke. Desuden kender man ikke langtidseffekten af medicinen. Det vil sige, at man ikke ved, om man på trods af fortsat indtag af medicinen vil begynde at tage på igen efter nogle års behandling. Og så er der hele problemstillingen, der vedrører, om man skal kalde overvægt en kronisk sygdom, som skal medicineres livsvarigt? Bolette Friderichsen – formand for DSAM, har udtalt til Ugeskrift for Læger: ”Kropsvægten bestemmes jo primært af ens gener og det samfund, vi lever i. Desuden kan overvægt være et symptom på forskellige ting, der ikke fungerer i et menneskes liv. Du kan symptombehandle på overvægten, men der er intet, der forandrer sig. Det hjælper ikke at give et nok så fint præparat, hvis man ikke ser på, hvad der giver symptomerne”
 
Anbefaler Sense-teamet vægttabsmedicin?
Her hos Sense følger vi altid de generelle og nyeste retningslinjer, når vi rådgiver. Vi kan derfor ikke ukritisk anbefale behandling med vægttabsmedicin. Efter vores mening er der en række udfordringer forbundet med indtagelsen af vægttabsmedicin: Lægemidlerne er dyre, da der ikke gives tilskud fra det offentlige, der er risiko for bivirkninger, og kiloene kommer oftest på igen, hvis man stopper med at tage medicinen. Saxenda og Wegovy er altså ikke nye vidunderlægemidler, der gør det muligt for dig at spise alt det, som du vil, uden at tage på. Nej, det er medicin, der sænker din appetit og lyst til mad. Som med alle andre lægemidler, må det altid komme an på en individuel vurdering, som vi anbefaler foregår hos en læge, som kender dig rigtig godt.
 
Når det er sagt, mener vi selvfølgelig også, at hvis du i samråd med din læge har fået udskrevet vægttabsmedicin, og denne kombineres med en sund kost og motion, så kan disse lægemidler kickstarte et vigtigt vægttab for svært overvægtige, der kæmper med sundhedsmæssige udfordringer. Og forhåbentlig vil de livsstilsændringer, som følger med, på lang sigt bidrage til øget sundhed og livsglæde. Måske endda en fremtid uden vægttabsmedicin, hvis altså en sund livsstil med gode vaner også bliver et fokus for fremtiden. Sense-kost og Sense-principperne egner sig glimrende til at hjælpe med at skabe varige kost- og livsstilsændringer.
 
Find inspiration i de mange madplaner og opskrifter fra SenseMyDiet.
 
Notifikationer
Få besked når
1
0
Stil spørgsmål eller fortæl os hvad du synes!x
()
x