Affiliate-aftale – SenseMyDiet

 • 1 Parterne

Parterne i denne aftale er ScandiSense ApS (Cvr. Nr. 40017747) og den person, der har ønsket og accepteret betingelserne for at fungere som Affiliate-partneren for SenseMyDiet (”Affiliate-partneren”).

Denne aftale (”Aftalen”) er indgået mellem ScandiSense ApS og Affiliate-partneren.

 

 • 2 Baggrunden

SenseMyDiet er en betegnelse for den medlemsklub, der er en del af de kommercielle aktiviteter i ScandiSense ApS. Som en del af aktiviteterne i SenseMyDiet indgår diverse TV-optagelser, video-optagelser, webinars, live-streaming events, podcasts, foredrag og workshops.

Affiliate-partneren er en person, der har et ønske og en mulighed for at promovere og markedsføre medlemskab af SenseMyDiet.

 

 • 3 Formål og hensigt

Formålet med denne aftale (”Aftalen”) er at opstille rammer for samarbejdet imellem ScandiSense ApS og Affiliate-partneren om dennes virke som affiliate-partner i relation til SenseMyDiet.

Det er hensigten, at Affiliate-partneren igennem affiliate-salg vil opnå en indtægt (”Provision”).

Det er hensigten, at ScandiSense ApS vil opnå nye medlemmer i SenseMyDiet som et resultat af det promoverings- og markedsføringsarbejde for medlemskab af SenseMyDiet, som Affiliate-partner gennemfører overfor egne følgere, kunder og andre.

 

 • 4 Inkluderede produkter

Aftalen inkluderer og er begrænset til følgende produkt: En ny kundes første køb af 12 måneders Premium medlemskab af SenseMyDiet.

Provisionen optjenes, når et nyt medlem gennemfører sit første køb af ovenstående produkt via et klik på et affiliate-link. Provisionen er således en henvisningsprovision – ikke en løbende provision.

 • 5 Affiliate-salg og afregning herfor

Et køb via et affiliate-link på SenseMyDiets platform giver Affiliate-partneren en provision på 30% af den samlede indtægt fra købet. Hvis det samlede køb for eksempel er 1.000 kr. (inkl. moms), vil provisionen udgøre 300 kr. (inkl. moms). Provisionen optjenes som beskrevet i §4 for henvisning af ny kunde og udbetales én gang pr. henvisning af ny kunde.

Et klik på et affiliate-link installerer en ”cookie” på brugerens enhed, der sikrer registrering af, at købet er gjort gennem Affiliate-partnerens link, hvis det gennemføres fra denne enhed i løbet af de efterfølgende 30 dage. Hvis brugeren efterfølgende på en anden enhed går direkte ind på SenseMyDiets platform og foretager et køb, vil salget ikke blive registreret som et affiliate-salg (medmindre affiliate-link’et igen bliver brugt).

Det er Affiliate-partnerens egen opgave at følge salget og opgøre provisionen efter afslutningen på hvert kvartal (pr. 31. marts for januar-marts, pr. 30. juni for april-juni, pr. 30. september for juli-september og pr. 31. december for oktober-december). Om muligt skal Affiliate-partneren hurtigst muligt derefter udstede og sende en faktura til ScandiSense ApS lydende på den opnåede provision + moms med en betalingsbetingelse på løbende 30 dage fra fakturaudstedelse.  

Hvis det ikke er muligt for Affiliate-partneren at udstede en faktura, er det stadig Affiliate-partnerens ansvar at opgøre den opnåede provision i hvert kvartal, hvorpå Affiliate-partneren skal sende en e-mail med opgørelsen samt anmodning om overførsel til af den samlede provision for det foregående kvartal til en af Affiliate-partneren oplyst bankkonto.

 

 • 6 Vejledning til Affiliate-partneren

ScandiSense ApS har gjort vejlednings- og markedsføringsmateriale tilgængeligt for Affiliate-partneren på SenseMyDiets platform. Dette materiale inkluderer:

 • En affiliate-guide
 • Billeder, der kan bruge i Affiliate-partnerens markedsføring som e-mails, nyhedsbreve og opslag på sociale medier
 • Tekster, der kan bruge i Affiliate-partnerens markedsføring som e-mails, nyhedsbreve og opslag på sociale medier

Affiliate-partneren har pligt til at læse og gennemse alt vejledningsmaterialet, før Affillate-partneren påbegynder sit affiliate-salg.

 

 

 • 7 Markedsføringsmateriale og regler for brugen

Nedenfor er angivet regler for brugen af det markedsføringsmateriale, herunder links, billeder og tekster, som Affiliate-partneren må bruge i forbindelse med promovering og markedsføring af Sense-klubben:

 • Materialet må placeres hvor som helst på Affiliate-partnerens hjemmeside.
 • Markedsmaterialet må bruges i e-mails, der ikke er spam. Hvis materialet bruges til spam, som f.eks. i forbindelse med e-mails til lister eller grupper, som man ikke har tilladelse til at sende til, annulleres denne Affiliate-aftale øjeblikkeligt.
 • Affiliate-partneren må IKKE bruge materialet (herunder billeder, tekster og links) på nogen måde eller i noget format på sider med indhold, der kan relateres til forhold som for eksempel porno, had og diskrimination.
 • Affiliate-partneren må gerne bruge billeder og illustrationer i kombinationer under udarbejdelse af f.eks. billedkollager til opslag på f.eks. sociale medier
 • Affiliate-partneren har bør anvise overfor egne følgere, at der er tale om et affiliate-link, der betyder, at Affiliate-partneren modtager en provision for henvisningen.

 

 • 8 Krav til Affiliate-partneren

Affiliate-partneren skal:

 • Overholde alle love og bestemmelser i sin promovering og markedsføring af SenseMyDiet.
 • Acceptere at optræde på SenseMyDiets liste over Affiliate-partnere for at kunne modtage vigtige informationer.
 • Svare så hurtigt som muligt og indenfor 48 timer på kommunikation fra ScandiSense ApS via normale kommunikationsformer som e-mail og sms.
 • Acceptere at registreringen af affiliate-salg foregår på SenseMyDiets platform, og at det er den eneste gyldige registrering og den, der bruges til at bestemme Provisionen.
 • Acceptere at misbrug af affiliate-links er strengt forbudt.
 • Acceptere IKKE at måtte anvende det til rådighed stillede markedsføringsmateriale på anden vis end indikeret ovenfor under punktet ” Markedsføringsmateriale og regler for brugen”.

 

 • 9 Opsigelse og ophør

Affiliate-partneren kan til enhver tid opsige Aftalen. For god ordens skyld skal det præciseres, at Aftalen kan opsiges af Affiliate-partneren med øjeblikkelig virkning og uden grund. Opsigelsen skal i alle tilfælde afgives skriftligt til ScandiSense ApS – for eksempel via e-mail. Provisionen vil blive opgjort til og med den sidste dag, hvor Aftalen er aktiv, og efter denne dato vil Affiliate-partneren ikke længere optjene Provision.

ScandiSense ApS kan til enhver tid opsige Aftalen. For god ordens skyld skal det præciseres, at Aftalen kan opsiges af ScandiSense ApS med øjeblikkelig virkning og uden grund. Opsigelsen skal i alle tilfælde afgives skriftligt til Affiliate-partneren – for eksempel via e-mail. Provisionen vil blive opgjort til og med den sidste dag, hvor Aftalen er aktiv, og efter denne dato vil Affiliate-partneren ikke længere optjene Provision.  

Aftalen ophører øjeblikkeligt, hvis Affiliate-partneren eller ScandiSense ApS bliver insolvent eller ikke i stand til at opfylde de i Aftalen aftalte handlinger.

 

 • 10 Ansvarsfraskrivelse

ScandiSense ApS fraskriver sig fuldt og helt ansvaret for eventuelle ulovlige handlinger, som Affiliate-partneren måtte foretage sig i relation til eller med udgangspunkt i Aftalen. Sådanne handlinger vil helt og alene være Affiliate-partnerens ansvar, og hvis tredjepart måtte stille erstatningskrav som et resultat af sådanne handlinger, vil dette være ScandiSense ApS uvedkommende.

 

 • 11 Tvister

I tilfælde af eventuel tvist påhviler det Parterne i mindelighed at tilstræbe opnåelse af enighed og forståelse. Hvis dette ikke er muligt, vil tvister skulle afgøres i regi af retssystemet i Danmark.

 

 • 12 Underskrifter, dato og accept af Aftalen

Via bekræftende e-mail-korrespondance Parterne imellem har Parterne, ScandiSense ApS og Affiliate-partneren, begge fuldt og helt accepteret Aftalen og alle dens detaljer og bestemmelser, og at de vil efterleve aftalen i alle detaljer. Denne e-mail-korrespondance betragtes af Parterne derfor som en accept af Aftalen på samme måde, som hvis Parterne havde dateret og underskrevet aftalen.

Affiliate-partneren har igennem udfyldt ansøgningsskema på SenseMyDiet.dk yderligere bekræftet sin accept af Aftalen og alle dens detaljer og bestemmelser.